Trang chủ Petro Vietnam
Petro Vietnam có hơn 168.000 tỷ tiền mặt, gửi ngân hàng lấy lãi

Petro Vietnam có hơn 168.000 tỷ tiền mặt, gửi ngân hàng lấy lãi

Tổng các khoản tiền mặt, tiền gửi ngân hàng lấy lãi trong nửa đầu năm 2016 của Petro Vietnam đã vượt 168.600 tỷ đồng… Báo cáo tài chính hợp nhất...

Tin mới