Trang chủ ODA Trung Quốc
Tố nhà thầu Trung Quốc làm ẩu dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, kỹ sư xây dựng Việt bị trù dập

Tố nhà thầu Trung Quốc làm ẩu dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, kỹ sư xây dựng Việt bị trù dập

Ông Lê Trọng Danh, kỹ sư cầu đường, hiện công tác tại gói thầu A3 dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng...

Tin mới