Trang chủ nước tăng lực nhiễm chì
Thanh tra Bộ Y tế: Chiều nay sẽ tiêu hủy sản phẩm C2, Rồng Đỏ nhiễm chì

Thanh tra Bộ Y tế: Chiều nay sẽ tiêu hủy sản phẩm C2, Rồng Đỏ nhiễm chì

Về C2, Rồng đỏ nhiễm chì nặng, ông Nguyễn Văn Nhiên, Phó Chánh Thanh tra Bộ Y tế cho biết: Dự kiến chiều nay sẽ tiến hành tiêu hủy những hàng...

Tin mới