Trang chủ nước ngọt có gas
Coca-Cola: Sản xuất, tiêu thụ sản phẩm  trước, xin giấy phép sau?

Coca-Cola: Sản xuất, tiêu thụ sản phẩm trước, xin giấy phép sau?

Kinh doanh các sản phẩm đã lâu, nhưng chỉ đến khi bị thanh tra bộ Y tế xử phạt, Coca Cola mới rục rịch đi xin giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh...

Tin mới