Trang chủ nộp thuế
Bộ Tài chính: Doanh nghiệp mất 40% lợi nhuận nộp thuế là không chính xác

Bộ Tài chính: Doanh nghiệp mất 40% lợi nhuận nộp thuế là không chính xác

Theo Bộ Tài chính thông tin doanh nghiệp Việt Nam phải dành gần 40% lợi nhuận để nộp thuế là không chính xác. Thông tin doanh nghiệp Việt Nam phải...

Tin mới