Trang chủ nhân viên nhà hàng hất đồ ăn vào khách
Bị chê cơm dở, nhân viên nhà hàng hất đồ ăn vào khách

Bị chê cơm dở, nhân viên nhà hàng hất đồ ăn vào khách

Bực tức khách hàng, nhân viên quán dằn mạnh chén, bát, đũa, đồ ăn bẩn trên bàn, hắt tung tóe đống đồ ăn bẩn vào người khách, lôi bàn kéo ghế bàn buộc...

Tin mới