Trang chủ nhà nước việt nam
Chả lẽ lại là pháp … “lệ” thượng tôn?

Chả lẽ lại là pháp … “lệ” thượng tôn?

Có câu nói cũ của ai đó xin được nhắc lại, ở Việt Nam, con đường dài nhất không phải từ Mục Nam Quan đến Mũi Cà Mau, mà là con đường từ lời nói đến hành động....

Tin mới