Trang chủ nhà máy xi măng Vicem Vạn Ninh
Phạt 70 triệu đồng, đình chỉ hoạt động nhà máy xi măng Vicem Vạn Ninh

Phạt 70 triệu đồng, đình chỉ hoạt động nhà máy xi măng Vicem Vạn Ninh

Xả khói bụi không qua xử lý ra môi trường, nhà máy xi măng Vicem Vạn Ninh Công ty cổ phần Vicem Hải Vân bị phạt 70 triệu đồng và bị đình chỉ...

Tin mới